COMUNA TODIRENI
Judetul Botosani
SERVICUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA
Despre SVSU
Copyright © 2011 -  Comuna Todireni
Legaturi utile
  SITE IN CURS DE ACTUALIZARE
Anunturi !
Adresa
Romania, Botosani, Todireni
tel/fax : +040231574791
email: cltodireni@gmail.com
Prezentare
      Comuna Todireni este situata în partea sud - estica a judetului Botosani, învecinându-se:
. la nord cu teritoriul comunei Albesti,
. la nord-est cu teritoriul comunei Santa Mare,
. la sud, sud-est si est cu teritoriul comunei Hlipiceni,
. la vest cu teritoriul comunei Lunca,
   Comuna Todireni are în componenta sa urmatoarele localitati:- Todireni - centru administrativ al comunei,- localitatile componente: Cernesti, Iuresti, Gârbesti, Floresti.
Ca particularitati fizico-geografice ale localizarii, comuna Todireni este situata în Podisul Moldovei, în sub-unitatea reprezentata de Câmpia Colinara a Jijiei (cunoscuta în literatura clasica si sub denumirea de Câmpia Moldovei), teritoriul comunei suprapunându-se peste trei micro-unitati, respectiv: sudul Dealurilor Cozancea, sudul Colinelor Ibanesei si nordul Colinelor Miletinului.
    Atestare documentara: - 4 ianuarie 1523, când Stefanita Voievod întareste uric urmasilor lui Tabuci din Boian pentru un schimb de sate, printre care si a treia parte din Toderesti, în zapodie, la Jijia.
    Cel mai vechi document istoric scris care aminteste despre Todireni, dateaza din anul 1591, din timpul domniei lui Petru Voievod, domn al Moldovei.
     Al doilea document este un "zapis" de vânzare, prin care Lupul si Ion ficiorii lui Cucuta vând cu 60 de taleri lui Patrascu Udrea partea lui din Todireni, din 22 ghenar 7139 (1631). Iar cel de-al treilea document istoric scris prin care: "Moise Moghila Voda întareste din nou ieromonahului Silion si verilor si satul Todireni, pe Sitna din 9 ghenar 7142 (1634).